apr. 05 ,2018

Vækst og ledelse

Det er spændende men også udfordrende at være ejerleder. Og det er ikke blevet mindre udfordrende i en global verden

Det er spændende men også udfordrende at være ejerleder. Og det er ikke blevet mindre udfordrende i en global verden, hvor konkurrencen bliver hårdere og hårdere. Og samtidig ændrer virksomhedernes omverden sig i et tempo, som kræver nye måder at lede og styre sin virksomhed. Ikke mindst fordi den teknologiske udvikling udfordrer de nuværende forretningsmodeller i stort set alle brancher. Hastigheden hvormed den teknologiske udvikling ændrer spillereglerne, er lidt forskellig afhængig af branche. Men uanset branche skal du som ejerleder være i stand til at aflæse trends og dermed den teknologiske udvikling, så du er forberedt på den fremtid, der møder dig og din virksomhed.

Jeg er af den overbevisning, at de ejerledere der kender deres egne styrker og svagheder, og samtidig har erkendt at læring, inspiration og sparring er den vigtigste katalysator for at realisere virksomhedens potentiale, øger deres sandsynlighed for at blive morgendagens vindere. Og det har vi nu mulighed for at hjælpe dig med!Prof. Mette Neville
For godt 2 år siden havde jeg den store glæde og fornøjelse at møde Professor Mette Neville, som er Centerleder for Center for Små og Mellemstore Virksomheder. Mette er i min optik en af de fremmeste eksperter, måske den fremmeste,  når det drejer sig om viden omkring Små og Mellemstore Virksomhedernes udfordringer og hvordan disse udfordringer skal tackles.

Vækstledelse for Fremtiden
Til min store glæde har mit møde med Mette for godt 2 år siden nu resulteret i, at vi i Randers kommune har et fantastisk tilbud til vores små og mellemstore ejerledede virksomheder. Navnet på projektet er Vækstledelse for fremtiden. Og udgangspunktet for projektet er den forskning  Mette og hendes samarbejdspartnere har udviklet i Vidensforum for Små og Mellemstore Virksomheder.

Projektet er blevet en realitet, da Randers Kommune har valgt at finansiere projektet med 1,5 mio., og derudover har Region Midt, Nykredit og Brandbase bidraget med finansiering. Partnerskabet i projektet består af Randers Kommune, Sparringspartnerne og Aarhus Universitet, Center for Små og Mellemstore Virksomheder.

Du skal med
Projektet løber over 1,5 år, og vi skal have 25 ejerledede små og mellemstore virksomheder i gennem processen. Forløbet bliver skræddersyet den enkelte virksomhed og dens ejerleder. Projektet tage udgangspunkt i behovet for læring hos ejerlederen og organisationen, og der vil blive tilknyttet mentorer til den enkelte virksomheder, som skal hjælpe med at omsætte læringen til handling i organisationen.

Du kan læse mere om projektet her http://bss.au.dk/vaekstledelse-for-fremtiden/ .Og er du interesseret i at deltage så send mig en e-mail på [email protected] eller ring på 25582565.