apr. 04 ,2018

Er du klar til refleksion og eftertænksomhed?

Det kan nemlig være en udfordring at finde den nødvendige tid i en travl hverdag.


Når vi taler vækst og udvikling i små og mellemstore virksomheder (SMV), er der ofte fokus på eksterne vækst- og udviklingsbarriere; eksempelvis administrative barriere, skattebyrder, finansieringsmuligheder mm. Med andre ord er der fokus på SMV’ernes rammebetingelser. Dette er også vigtigt og en nødvendighed, men det er ikke tilstrækkeligt. Sandheden er, at den egentlig vækst- og udviklingsudfordring ofte skyldes interne forhold i organisationen. En af hovedudfordringerne er manglende ledelseskompetencer i mange SMV’er. Som virksomhedsleder er man simpelthen nødt til at forholde sig til dette faktum, og forsøge at gøre noget ved det. Og det kræver altså evnen til at kigge og analysere på sig selv og sin ledergruppe, og i mange tilfælde med hjælp fra andre.

At man er udfordret i sit lederskab, er ikke nogen skam. Det er de fleste af os vel i bund og grund, og i mere eller mindre omfang afhængig af den konkrete situation. Men jeg synes, man bør skamme sig, hvis man ikke tager sig tid til at reflektere over sit lederskab i ny og næ. Hvornår det lige passer i forhold til familie etc. er meget individuelt. I mit eget tilfælde bruger jeg altid noget af sommerferien til at reflektere over mine egne ledelsesmæssige udfordringer og min rolle som leder. Og ikke mindst hvor jeg ikke er lykkedes, og hvorfor det ikke er gået, som jeg havde håbet.

Jeg har selv haft stor glæde af at læse og lade mig inspirere af resultatet af den ledelsestænkning, der startede med Taylors scientific management inspireret af 1800-tallets industrialisering og frem til i dag med nogle af de nye ledelsesteorier, der tager udgangspunkt i den kontekst ledelse udføres inden for i dag.

Jeg er helt med på, at et er teori noget andet praksis. Og specielt da når man har med mennesker og menneskelige relationer at gøre. Men jeg er nu også af den overbevisning, at det er nyttigt og givtigt at kende til de forskellige teorier og værktøjer, således at man udøver sin ledelse under nogle bedre forudsætninger og dermed mere nuanceret. Hvis ikke man lader sig inspirere og husker at ledelse sker i kontekst, ja så risikerer man at blive fastlåst i en ledelsesstil, der er opstået tilfældigt, og som ender med at være for endimensionel.  I bedste fald er man heldig og ens ledelse viser sig i den givne kontekst at være ok, i værste fald viser det sig at man udøver dårlig ledelse og er en af hovedårsagerne til, at det går skidt for virksomheden.

Lad os nu tag en af ledelsesguruerne, Ralph Stacey. Han er kendt for at have sagt, at vi som ledere lyver for os selv, når vi tror, at vi med klare visioner og strategiske planer kan styre organisationer ind i fremtiden. Han gør reelt op med systemtænkningen inden for ledelse og erstatter den i stedet med menneskelige relationer. Stacey vil gerne gøre op med det idealiserede syn på ledelse, og få os til at forstå, hvad ledelse i virkeligheden er: Der er brug for ledere, der kan guide og inspirere medarbejdere tilpasse deres opførsel til de omstændigheder, de står i lige nu og her. Og jo mere kompleks verden bliver, jo mere er der brug for ledere, der kan improvisere, og dermed guide organisationen og dens ansatte igennem de uforudsete problemstillinger.

Personligt er jeg af den overbevisning, at Stacey langt hen ad vejen har ret, og han har ikke fået mindre ret i forhold til i dag. Da han gør op med en del af den ledelsesteori, vi kender i dag omkring planlægning og styring, betyder det så at disse teorier ikke kan bruges? Det mener jeg på ingen måder, er tilfældet. Der kan være stor værdi i at lade sig inspirere af disse såkaldte ”gamle teorier”, man skal blot forholde sig til den kontekst de skal anvendes i, og så skal man huske, at når man har med menneskelige relationer at gøre, så er teori en ting og praksis i mange tilfælde noget andet.

Jeg har mødt mange dygtige og kompetente leder. Og jeg har også mødt det modsatte. Der kan være mange årsager til at man tilhører den sidste kategori. Det kan være en overvurdering af egen lederrolle i forhold til organisations succes, mangel på ydmyghed, magtfuldkommenhed, manglende evne til at reflektere over egne styrker og svagheder, mm.

Har du mulighed for det, så vil jeg anbefale dig at bruge lidt tid til at reflektere over dit eget lederskab. Kommer du frem til, at du godt kunne bruge lidt inspiration til dine udfordringer, så kontakt os for en snak om de tilbud, vi har på hylderne. Og som kunne være en hjælp til at styrke dig i forhold til dine ledelsesudfordringer. Det kunne eksempelvis være et mentorforløb, hvor vi kan sætte dig sammen med en erfaren erhvervsleder, som du kan spille bold op ad. Ellers kunne du også deltage i vores forløb om vækstledelse for fremtiden i samarbejde med AU og flere andre.