Levering af din pakke.

 

Når du har afgivet en bestilling hos Randersshoppen.dk modtager du en ordrebekræftigelse på dit køb. Derudover modtager virksomheden/virksomhederne selv samme kvitteringsmail og herefter bliver din bestilling pakket forsvarligt ned for at undgå eventuelle transportskader, og derefter sendt med distributøren. Når den eller de pågældende virksomheder har overdraget din bestilling til den pågældende distributør vil du modtage en mail med track and trace til din/dine pakker.


Det er virksomheden hvor bestillingen er lagt der har ansvaret for din bestilling bliver sendt. Oplever du problemer med din forsendelse skal du kontakte virksomheden som du har bestilt produktet fra.

Du kan se på din kvittering ud fra produktet, hvem virksomheden er. Derudover kan du på produktets underside se navnet på den virksomhed der står bag produktet. Skulle du mod forventning have problemer med at få kontakt til virksomheden, så er du naturligvis meget velkommen til at kontakte Randersshoppen.dk  på følgende information:

Mail: [email protected] 
Telefon: 7174 7971
 

Lagervarer vil du modtage inden for 1 - 4 hverdage.
Fjernlagervarer vil du modage inden for 4 - 9 hverdage.


Som kunde hos Randersshoppen.dk har du 3 muligheder inden for levering:

Levering til GLS Pakkeshop:
Som kunde i Randersshoppen.dk har du mulighed for at få leveret til en pakkeshop nær dig. En pakkeshop ligger typisk på tankstationer eller i større butikker med længere åbningstider end normalt. På tankstationer er åbnings tiden typisk fra 7.00 - 22.00, og nogen endda længere. Dette giver vores kunder en stor frihed i at modtage sin pakke når det passer ind i hverdagen. GLS har mere end 1300 pakkeshops fordelt landet over - der også en i nærheden af dig!

Prisen er 49.00 DKK pr. levering.

 

Levering til Privatadresse:
Du kan også vælge at få leveret din bestilling direkte til din privatadresse med GLS.

Prisen er 59.00 DKK pr. levering.

 

Afhentning hos virksomheden:
Bor du i nærheden af Randers har du også mulighed for at hente varen hos den enkelte virksomhed, afhentning kan ske i den pågældende butiks åbningstider. Vælger du at afhente din bestilling hos virksomheden vil den være tilgængelig dagen efter du har gennemført din betaling i Randersshoppen.dk - Vi gør opmærksom på at du skal medbringe en kopi af din kvittering, når du afhenter din bestilling.NB: Når du har valgt afhentning, gør vi opmærksom på at den pågældende virksomhed vil kontakte dig enten via mail eller telefonisk, når din bestilling er klar til at blive afhentet i butikken.

 

 

 

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Randersshoppen.dk

 

Vi gør opmærksom på, at Randersshoppen.dk er en formidlingsportal og repræsenterer virksomheder i og omkring Randers. Såfremt du ønsker at gøre brug af din reklamations-eller fortrydelsesret, bedes du rette henvendelse til Randersshoppen.dk

 

 

 

 Ved returnering rettes henvendelse til [email protected]dk

 


Anvendelse
Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler om Randersshoppen.dk, CVR: 3850 8474 (SoftwareNerds ApS)


Aftalegrundlag
Betingelserne udgør sammen med Randershoppen's tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Randersshoppen's salg og levering af produkter og reservedele til kunden. Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Randersshoppen.dk udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.


Produkter og ydelser
Produkter og ydelser, som Randershoppen.dk formidler imellem kunde og virksomhed, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen. OBS: Eftersom Randersshoppen.dk ikke er aftalepart, så skal alle reklamationer går igennem forhandleren af varen. Du kan se på din ordrebekræftelse, hvem der er aftalepart. Alternativt kan du henvende dig til os, og vi vil sætte dig i forbindelse med din aftalepart.


Ansvarsbegrænsning
Produkter og ydelser, som Randersshoppen.dk sælger og leverer til kunden, er beregnet til privat brug i Danmark. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Randersshoopen.dk i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål eller til brug uden for Danmark. Kunden skal skadesløsholde Randershoppen.dk, i det omfang Randersshoppen.dk måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.


Pris og betaling
Prisen for produkter og ydelser følger Randersshoppen.dk's gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Randersshoppen.dk bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er inklusiv moms.


Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser
Randersshoppen.dk
's tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Randershoppen.dk i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Randershoppen.dk, medmindre denne meddeler kunden andet.


Ordrebekræftelser
Randershoppen.dk tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter og reservedele til kunden skriftligt senest 24 timer efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Randershoppen.dk.


Ændring af ordrer
Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter og reservedele uden Randersshoppen.dk skriftlige accept.


Uoverensstemmende vilkår
Hvis Randersshoppen.dk's bekræftelse af en ordre på produkter og ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt eller telefonisk senest 1 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.


Leveringsbetingelser

Grøn:  Lagervarer: Leveres inden for 1-4 hverdage.
Gul:   Fjernlager: Leveres indenfor 4-9 hverdage.
Rød:   Varen er ikke på lager og kan ikke bestilles på nuværende tidspunkt

Virksomheden hvor bestillingen er lagt
har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.


Undersøgelse
Kunden skal undersøge alle produkter og ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden hvor bestillingen er lagt. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden hvor bestillingen er lagt, kan den ikke senere gøres gældende.

 
Forsinket levering
Hvis Virksomheden hvor bestillingen er lagt forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, informerer den pågældende butik hvor produktet er handlet, kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.


Ophævelse
Hvis Virksomheden hvor bestillingen er lagt undlader at levere produkter senest 2 hverdage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, og levering ikke sker inden en rimelig frist på mindst 2 hverdage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden hvor bestillingen er lagt. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.


Garanti
Randersshoppen.dk
står ikke til ansvar for, at produkter er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse i 24 måneder efter leveringen. Som kunde bedes du kontakte Virksomheden hvor bestillingen er lagt


Undtagelser
Randersshoppen.dk garanti omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes almindelig slitage, opbevaring, installation, brug eller vedligeholdelse i strid med Randersshoppen.dk instruktioner eller almindelig praksis. Som kunde bedes du kontakte Virksomheden hvor bestillingen er lagt

Undersøgelse
Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden hvor bestillingen er lagt. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden hvor bestillingen er lagt, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Virksomheden hvor bestillingen er lagt de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden hvor bestillingen er lagt beder om.

Inden rimelig tid efter at Virksomheden hvor bestillingen er lagt har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler virksomheden, kunden om hvorvidt fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte dele til Virksomheden hvor bestillingen er lagt. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til virksomheden. Virksomheden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti.


Afhjælpning
Inden rimelig tid efter at Virksomheden hvor bestillingen er lagt har modtaget besked omkring fejlen eller mangel vil kunden få besked om hvorvidt, at fejlen eller mangel er omfattet af garanti, hvorefter butikken og Randersshoppen.dk afhjælper fejlen eller manglen ved den fremsendte bestilling eller aftale om returnering af det betalte beløb.


Ophævelse
Hvis virksomheden undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter denne har givet meddelelse til kunden om reklamationen af årsager som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen. Dette kan ske uden varsel ved skriftlig meddelelse til virksomheden hvor bestillingen er lagt. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår.


Ansvar
Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

Virksomheden hvor bestillingen er lagt er ansvarlig for produktansvar med hensyn til produkter og ydelse, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløsholde virksomheden, i det omfang denne måtte ifalde produktansvar herudover.


Ansvarsbegrænsning
Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget står Randersshoppen.dk ikke til ansvar overfor kunden pr. kalenderår samlet overstige [tal] % af det salg af produkter, og tilknyttede ydelser, som Randersshoppen.dk netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Randersshoppen.dk eller virksomheden hvor bestillingen er lagt har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.


Indirekte tab
Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Randersshoppen.dk ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.


Force majeure
Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Randersshoppen.dk ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Randersshoppen.dk kontrol, og som Randersshoppen.dk ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.


Immaterielle rettigheder
Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Randersshoppen.dk.

Hvis leverede produkter krænker tredjeparts immaterielle rettigheder, skal virksomheden hvor bestillingen er lagt for egen regning:

Sikre kunden ret til at fortsætte med at bruge de krænkende produkter
Ændre de krænkende produkter, så de ikke længere krænker
Erstatte de krænkende produkter med nogle, der ikke krænker, eller tilbagekøbe de krænkende produkter eller reservedele til den oprindelige nettokøbspris med fradrag af 5 % pr. år siden leveringen. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af produkters og reservedeles krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder.


Fortrolighed, erhvervskunder
Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Randersshoppen.dk / virksomheden hvor bestillingen er lagt erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

 
Beskyttelse
Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Randersshoppen.dk / virksomheden hvor bestillingen er lagt fortrolige oplysninger som beskrevet i punktet "fortrolighed". Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.


Varighed
Kundens forpligtelser efter punkterne "fortrolighed og beskyttelse" gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.


Gældende ret og værneting
Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.